TKB HK2 lớp DS15TC2,3 - DS1
17/01/2017

Lớp DS15TC2,3 - DS1 Thời khóa biểu HỌC KỲ 2 năm học 2016 - 2017

Văn phòng Khoa thông báo THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 lớp DS15TC2,3 - DS1 bao gồm các môn:

1/ LT + TH Hóa Dược Dược Lý 3

2/ Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

3/ giáo dục pháp luật

4/ giáo dục chính trị

5/ giáo dục thể chất 2

6/ LT + TH Bào chế 2

Mọi vấn đề liên quan đến TKB và Đào tạo, vui lòng liên hệ gặp Thầy Hùng

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Từ khóa:
Top