TRAO ĐỔI VĂN HÓA K - CLIP 2017 TẠI THÀNH PHỐ GIMHAE, HÀN QUỐC
10/07/2017

Trao đổi văn hóa K - Clip 2017 tại thành phố Gimhae, Hàn Quốc.


Thông tin về Chương trình trao đổi văn hóa K-Clip Hàn Quốc sinh viên xem thông tin tại đường link sau

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết Tại ĐâyTừ khóa:
Top