THÔNG TIN MỞ THẺ ĐỢT 2
13/06/2017

​Khoa Dược thông báo đến các bạn nhận thẻ sinh viên đợt 2 và địa chỉ ngân hàng phát thẻ để các bạn có thể đến nhận thẻ sinh viên của mình.

​Khoa Dược thông báo đến các bạn nhận thẻ sinh viên đợt 2 và địa chỉ ngân hàng phát thẻ để các bạn có thể đến nhận thẻ sinh viên của mình.

Xem chi tiết tại đây

Từ khóa:
Top