SƠ TUYỂN THÍ SINH THAM DỰ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC - GIẢI SAO MAI 2017
20/07/2017

Sơ tuyển thí sinh tham dự Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - giải Sao Mai 2017

Thông báo 577/TB-VTVHCM trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM V/v "Sơ tuyển thí sinh tham dự liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải sao mai 2017" khu vực TPHCM

TB577.VTVHCM.pdf

Từ khóa:
Top