CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ NHÀ TRỌ SINH VIÊN
10/07/2017
CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ NHÀ TRỌ SINH VIÊN

Tìm nhà trọ tại các cơ sở học tập của trường: Điện Biên Phủ, Đầm Sen …

Hoặc anh/chị biết thông tin nhà trọ nào thì cũng vui lòng cung cấp bằng cách nhập thông tin vào form

Trân trọng cảm ơn

https://docs.google.com/a/hbu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSePSo1jV7zHmpiR6uhLHw-VzR19LmHIkzO-Yi2VThs_ces38A/viewform
Từ khóa:
Top