LỊCH THI ngày 02/04/2017
24/03/2017

Khóa 2015 liên thông:

1/ Môn HÓA HỮU CƠ 15LT2 - DS1,2,3,4

2/ Môn HÓA PHÂN TÍCH 15LT1 - DS1,2,3,4

Văn phòng Khoa thông báo Lịch thi ngày 02/04/2017:

 1/ Môn Hóa hữu cơ lớp DS15LT2 - DS1,2,3,4

2/ Môn Hóa Phân Tích lớp DS15LT1 - DS1,2,3,4

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top