LỊCH THI lớp 15LT1 và 16LT1
28/02/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI các môn:

1/ Anh văn chuyên ngành

2/ Vật lý lý sinh

3/ Hóa sinh

4/ Vi sinh

Văn phòng Khoa thông báo LỊCH THI lớp 15LT1 và 16LT1 các môn:

1/ Anh văn chuyên ngành

2/ Vật lý lý sinh

3/ Hóa sinh

4/ Vi sinh

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Từ khóa:
Top