Chương trình đào tạo hệ Chính quy (5 năm)
30/08/2016
CTDT hệ CHÍNH QUY (5 năm)

Văn phòng Khoa thông báo CTDT hệ CHÍNH QUY (5 năm)

1/ CTDT hệ CHÍNH QUY áp dụng khóa 2014 

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

2/ CTDT hệ CHÍNH QUY áp dụng khóa 2015 

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

3/ CTDT hệ CHÍNH QUY áp dụng khóa 2016

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây


Từ khóa:
Top