TKB môn TH HÓA SINH + KST + HÓA DƯỢC + HÓA HỮU CƠ KHÓA 2014
11/11/2016
TKB môn TH HÓA SINH + KST + HÓA DƯỢC + HÓA HỮU CƠ KHÓA 2014

Văn phòng Khoa thông báo TKB các môn THỰC HÀNH khóa 2014 hệ CHÍNH QUI:

1/ TH HÓA SINH + TH HÓA DƯỢC + TH KÝ SINH TRÙNG: bắt đầu học từ ngày 14/11/2016

2/ Riêng môn THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ: bắt đầu học từ ngày 14/11/2016, nhưng có 1 LƯU Ýcác Anh Chị chú ý:

        + tuần lễ từ 14/11/2016 - 18/11/2016: chỉ có các nhóm 02, 05, 06, 07, 09 HỌC BÀI 1 TH HÓA HỮU CƠ, các nhóm CÒN LẠI NGHỈ

        + tuần lễ từ 21/11/2016 - 25/11/2016: chỉ có các nhóm 01, 03, 04, 08, 10 HỌC BÀI 1 TH HÓA HỮU CƠ, các nhóm CÒN LẠI NGHỈ

        + tuần lễ từ 28/11/2016 - 06/01/2017: đồng loạt 10 nhóm học cùng 1 lúc 1 bài trong 1 tuần

3/ Môn TH HÓA PT: do Bộ môn chưa chuẩn bị kịp, nên tạm thời khóa 2014 chưa học môn TH HÓA PT DỤNG CỤ.

TH HÓA DƯỢC.pdf

TH HÓA SINH.pdf

TH KÝ SINH TRÙNG.pdf

TH HÓA HỮU CƠ 2.pdf

Các Anh Chị có gì thắc mắc về TKB, vui lòng liên hệ gặp Thầy Hùng để được hướng dẫn cụ thể.

Chân thành cảm ơn.

Từ khóa:
Top