TKB HỌC KỲ 2 khóa 2016 CHÍNH QUI
12/01/2017

Khóa 2016 hệ CHÍNH QUI, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 năm học 2016 - 2017

Văn phòng Khoa Thông báo THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 năm học 2016 - 2017 khóa 2016 hệ CHÍNH QUI bao gồm:

1/ Anh Văn B1a

2/ Anh Văn B1b

3/ Anh Văn B1C

4/ Anh Văn B1+

5/ LT + TH SInh học phân tử

6/ TH Hóa Đại cương Vô cơ

Thời gian học HỌC KỲ 2: 13/02/2017 - 30/06/2017

Địa điểm học: 51/14 Hòa Bình và 213 Hòa Bình

giờ học Lý thuyết chuyên ngành buổi sáng: 7h50: buổi chiều: 13h30

giờ học Thực hành chuyên ngành buổi sáng: 7h00; buổi chiều: 12h40

Ghic hú: trong tài khoản SV của mỗi bạn, Khoa đã setup TKB học kỳ 2, các bạn SV có thể theo dõi và kiểm tra TKB HỌC KỲ 2 trong tài khoản của mình.

Mọi vấn đề liên quan đến TKB và Đào tạo, vui lòng liên hệ gặp Thầy Hùng

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top