TKB HỌC KỲ 2 khóa 2014 CHÍNH QUI
12/01/2017

Khóa 2014 hệ CHÍNH QUI, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Văn phòng Khoa Thông báo THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 năm học 2016 - 2017 khóa 2014 CHÍNH QUI bao gồm:

1/ Bệnh học

2/ LT + TH DƯỢC LIỆU 1

3/ Dược động học

4/ Dược lý 1

5/ Quản lý và kinh tế Dược

6/ LT + TH Hóa Dược 2

7/ TH Hóa PT Dụng cụ

Thời gian học HỌC KỲ 2: ngày 13/02/2017 - 30/06/2017

Địa điểm học: 213 Hòa Bình, Q. Tân Phú

Giờ học Lý thuyết buổi sáng: 7h50; buổi chiều: 13h30

Giờ học Thực hành buổi sáng: 7h00; buổi chiều: 12h40

Ghi chú: trong tài khoản SV của mỗi bạn, Khoa đã setup TKB học kỳ 2, các bạn có thể theo dõi và kiểm tra TKB trên tài khoản của mình.

Mọi vấn để liên quan đến TKB và Đào tạo, vui lòng liên hệ gặp Thầy Hùng.

Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Click vào đây để xem trước nội dung
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

 

Từ khóa:
Top