DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC MÔN GDTC 1 CỦA HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016
08/04/2017
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC MÔN GDTC 1 CỦA HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016 

Hiện tại các lớp học phần gửi đi (file đính kèm) danh sách là các học phần được bắt đầu từ ngày 10/04/2017 và danh sách sinh viên đã đóng học phí 

Những học phần còn lại do số lượng đăng ký không đủ 40 sv nên không mở lớp đợt này, các sinh viên đã đăng ký và đóng phí sẽ được chuyển danh sách sang đợt đăng ký tiếp theo khi đủ số lượng sẽ mở lớp. Đề nghị anh chị xem để báo cho sinh viên biết tránh trường học sinh viên không biết lịch học  ( sinh viên có thế vào tài khoản cá nhân để biết lịch học)!

Xem danh sách chi tiết Tại Đây
Từ khóa:
Top