Thực vật
29/08/2016
Thực vật

Bộ môn Thực vật

1.Quá trình hình thành và phát triển

 • Ngay từ những năm đầu của Khoa Dược - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng, môn Thực vật học đã được giảng như một môn học cơ sở cho môn Dược liệu, với cơ sở vật chất gồm Phòng thí nghiệm Dược liệu - Thực vật (thành lập năm 2010), Vườn thực vật – dược liệu (2013).
 • Đến 2016, bộ môn Thực vật có 04 người bao gồm 2 giảng viên, 2 kỹ thuật viên và 1 nhân viên làm vườn theo hợp đồng. Cán bộ trong bộ môn có chức danh học hàm, học vị bao gồm2 Thạc sĩ.

2. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn

  2.1 Chức năng

 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Thực vật, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

   2.2 Nhiệm vụ

 • Giảng dạy môn học/chuyên đề chính thức là Thực vật (kể cả đại học chính qui, liên thông) với mục tiêu Trang bị cho sinh viên các kiến thức về giải phẫu thực vật, phân loại thực vật và phương pháp xác định tên khoa học của cây.
 • Đề xuất, biên soạn và biên soạn lại các chương trình, giáo trình, bài giảng, sách/tài liệu tham khảo liên quan đến Thực vật học và Tài nguyên cây thuốc theo phân công của Nhà trường.
 • Tổ chức đánh giá việc học tập của sinh viên, bao gồm: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, lưu trữ theo quy định của Nhà trường.
 • Cập nhật, đổi mới và đào tạo nhân lực về phương pháp dạy - học và đánh giá.

3. Sách và giáo trình sử dụng trong bộ môn.

 • Trương Thị Đẹp (chủ biên), Thực vật dược, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2007.
 • Giáo trình thực hành Giải phẫu thực vật. Tài liệu dành cho sinh viên Dược Đại học. Lưu hành nội bộ.
 • Tài liệu tham khảo:
 • Đỗ Tất Lợi (2000), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y Học.
 • Võ Văn Chi (2004), Từ điển thực vật thông dụng, tập 1 và 2, NXBKhoa học và Kỹ thuật.

4. Phương pháp hoc môn Thực vật

 • Tự đọc tài liệu trước ở nhà, vì môn Thực vật với những kiến thức sâu về giải phẫu và phân loại cây nên không tránh khỏi làm học viên bỡ ngỡ, lạ lẫm và cho rằng đây là một môn khó. Chính vì vậy, việc đọc bài trước ở nhà là cần thiết để “làm quen” trước.
 • Trên lớp, nghe giảng và tham gia đóng góp ý kiến, giảng viên sẽ cho học viên làm serminar theo nhóm, cần tích cực tham gia hoạt động để biết mình nắm và chưa nắm điểm nào, mạnh dạn nêu ý kiến.
 • Tại nhà, đọc lại bài đã học, xem đã hiểu chỗ nào, cần tìm hiểu thêm chỗ nào. Học viên nên học theo những nhóm nhỏ để bỗ trợ cho nhau về kiến thức. Thực vật rất gần gũi quanh ta, khi chúng ta quan sát nhiều hơn, sẽ thấy và hiểu được nhiều hơn về cái hay mà môn Thực vật đem lại.
Từ khóa:
Top