Sinh học tế bào - phân tử
29/08/2016

BỘ MÔN SINH HỌC TẾ BÀO - PHÂN TỬ

Bộ môn Sinh Học thuộc khoa Dược được thành lập ngay khi Trường Đại học Quốc tế Hồng bàng tuyển sinh dược sĩ chính qui. Với đặc điểm của môn học là ứng dụng  kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại trong lĩnh vực dược, do đó bộ môn đã được sự quan tâm đầu tư từ Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng cả về đội ngũ cán bộ giảng, kỹ thuật viên cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy lý thuyết và thực hành môn Sinh học phân tử và tế bào. Sinh học phân tử và tế bào là môn học nhằm giúp cho sinh viên Dược có những kiến thức cơ bản về các quá trình sinh học ở mức độ phân tử, tế bào và các kỹ năng thao tác trên vật liệu di truyền, tế bào. Từ đó, sinh viên có thể học các môn cơ sở và chuyên ngành như vi sinh học, ký sinh trùng học, thực vật.

Nhân sự bộ môn:

 1. ThS. Bùi Thanh Phong: giảng viên
 2. ThS. Mai Thành Chung: giảng viên
 3. Mai Nguyễn Ngân Minh: kỹ thuật viên

Đối tượng giảng dạy: Sinh viên Đại Học Dược Chính Quy và Dược Liên Thông

Mục tiêu:

 • Kiến thức:
  • Trình bày được cấu trúc và chức năng sinh hóa của các loại tế bào
  • Trình bày được các quá trình sao chép, phiên mã, dịch mã, điều hoà hoạt động gen ở tế bào nhân nguyên thuỷ và tế bào nhân thật
  • Trình bày được các kỹ thuật thao tác trên vật liệu di truyền
 • Kỹ năng:
  • Chiết tách các loại ADN từ các loại tế bào khác nhau
  • Thực hiện được kỹ thuật phân tích ADN
  • Nhận thức và thực hiện được các qui định liên quan đến an toàn sinh học khi làm việc với vật liệu di truyền
 • Thái độ
 • Thái độ làm việc tập trung, có ý thức kỷ luật, tuân thủ nghiêm ngặt nội qui phòng thí nghiệm, đặc biệt khi làm việc với hóa chất độc hại hay vật liệu di truyền.
 • Có tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm.

Các giáo trình, sách, tài liệu tham khảo hoặc liên quan tới môn học:

 1. Bộ môn Vi sinh ký sinh - Đại học Y dược TP. HCM, Sách giáo khoa Sinh học phân tử , NXB Giáo dục, 2012.
 2. Bộ môn Vi sinh ký sinh - Đại học Y dược TP. HCM, Giáo trình Thực hành sinh học phân tử , 2012
Từ khóa:
Top