Hóa phân tích
29/08/2016
Hóa phân tích

   I. Giới thiệu

Bộ môn Hóa Phân tích - Kiểm nghiệm là bộ môn bao gồm hai khối cơ bản (giảng dạy Hóa phân tích) và khối nghiệp vụ (giảng dạy Kiểm nghiệm thuốc) của Khoa Dược nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và nghiệp vụ về phân tích và kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc và Dược phẩm cho học viên các cấp từ trung học, cao đẳng và đại học.

Bộ môn Hoá phân tích – Kiểm nghiệm được thành lập từ năm 2009, ra đời cùng lúc với việc thành lập Khoa Dược - Đại học quốc tế Hồng Bàng. Với các Thầy, Cô tốt nghiệp từ trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có trình độ thạc sĩ và dược sĩ đại học trở lên. Đến nay bộ môn đã đào tạo được nhiều khóa dược sĩ trung học.Từ năm 2015 bộ môn bắt đầu đào tạo dược sĩ đại học với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

  II. Danh sách giảng viên và nhân viên bộ môn

ThS.Trần Thị Trúc Thanh

Trưởng bộ môn - Giảng viên chính

ThS.Nguyễn Thị Tường Vi

Giảng viên
Ds. Trần Trung Trĩnh

Giảng viên

DSTH. Lã Quốc Phong

Kỹ Thuật Viên

DSTH. Huỳnh Thị Tố Quyên

Kỹ Thuật Viên


 • Một số hình ảnh trang thiết bị, máy móc của bộ môn


   


      III. Mục tiêu giảng dạy

 • Cung cấp kiến thức cơ bản về hóa học phân tích: định tính, định lượng (phương pháp thể tích và phân tích dụng cụ) cho sinh viên Dược hiểu rõ hơn các môn Bào chế, Dược liệu, Hóa dược, Dược lực, Sinh hóa, Kiểm nghiệm thuốc là các môn nghiệp vụ sẽ được học tập ở các năm kế tiếp.
 • Cung cấp kiến thức về nghiệp vụ kiểm nghiệm: Sinh viên hiểu và biết được việc thực hiện công tác kiểm tra chất lượng thuốc (thẩm định trang thiết bị, tiến hành một quy trình kiểm nghiệm, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm nghiệm...) để đảm bảo thuốc tốt từ sản xuất đến lưu trữ và phân phối, phục vụ hiệu quả và an toàn trong phòng và điều trị bệnh đối với cộng đồng. Nhận thức được trách nhiệm của người dược sĩ đối với pháp lý về chất lượng thuốc.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Tham gia nghiên cứu đề tài về chuyên ngành kiểm nghiệm, xây dựng quy trình định lượng theo trang thiết bị của bộ môn. Hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu giúp sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết đã học vào đề tài thực tế.
 • Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.
 • Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

               1. Hướng giảng dạy:

 • Dược sĩ hệ trung cấp học lý thuyết và thực hành các môn:
 • Hóa phân tích định tính
 • Hóa phân tích định lượng
 • Kiểm nghiệm thuốc
 • Dược sĩ hệ đại học và cao đẳng học lý thuyết và thực hành các môn:
 • Hóa phân tích phương pháp thể tích
 • Hóa phân tích phương pháp dụng cụ
 • Kiểm nghiệm thuốc

              2. Đối tượng giảng dạy

Đối tượng

Môn học

Thời gian học

Dược sĩ hệ trung cấp

Hóa phân tích định tính (LT+TH)

HK1

Hóa phân tích định lượng (LT+TH)

HK 2

Kiểm nghiệm thuốc (LT+TH)

HK 3

Dược sĩ hệ cao đẳng chính quy

Hóa phân tích phương pháp thể tích (LT+TH)

HK 3

Hóa phân tích phương pháp dụng cụ (LT+TH)

HK 5

Kiểm nghiệm thuốc (LT+TH)

HK 6

Dược sĩ hệ đại học chính quy

Hóa phân tích phương pháp thể tích (LT+TH)

HK 4

Hóa phân tích phương pháp dụng cụ (LT+TH)

HK 5

Kiểm nghiệm thuốc (LT+TH)

HK 8

Dược sĩ hệ đại học liên thông từ trung cấp

Hóa phân tích phương pháp thể tích (LT+TH)

HK 2

Hóa phân tích phương pháp dụng cụ (LT+TH)

HK 3

Kiểm nghiệm thuốc (LT+TH)

HK 6

Dược sĩ hệ đại học liên thông từ cao đẳng

Hóa phân tích (LT+TH)

HK 2

Kiểm nghiệm thuốc (LT+TH)

HK 4

            3. Hướng nghiên cứu

 • Xây dựng quy trình định lượng.
 • Tiêu chuẩn hóa các dược phẩm có nguồn gốc từ đông dược.
 • Khảo sát độ ổn định của các chế phẩm tân dược và đông dược.
 • Khảo sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong dược liệu.
 • Khảo sát độ ổn định, thử độ vệ sinh và thử tính an toàn của mỹ phẩm.
 • Khảo sát độ ổn định của bao bì và đồ đựng dược phẩm.

            4. Tài liệu tham khảo

1. Hóa phân tích tập 1, PGS. TS Võ Thị Bạch Huệ chủ biên, NXB Giáo dục 2015.

2. Hóa phân tích tập 2, PGS. TS Võ Thị Bạch Huệ , PGS. TS Vĩnh Định chủ biên, NXB Y học 2013.

3. Kiểm nghiệm thuốc, PGS. TS Đặng Văn Hòa, PGS. TS. Vĩnh Định chủ biên, NXB Giáo dục 2012.

4. Luật Dược 2016, Hữu Đai, Vũ Tươi hệ thống, NXB Thế giới 2016.

5. Undergraduate instrumental analysis 7th ed., James W. Robinson, Elleen M. Skelly Frame, George M. Frame II. CRC Press 2014.

6. Fundamentals of analytical chemistry 8th ed., Skoog, West, Holler, Crouch, Brooks/ Cole 2004 .

7. Analyse chimique, Francis Rouessac, Annick Rouessac et col. 8th ed., Dunod 2016

        5. Giảng dạy tại phòng thực hành của bộ môn

 • Một số hình ảnh sinh viên trong giờ học thực hành

 


 

 Nội quy phòng thực hành

Điều 1. Sinh viên phải mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên, tham dự đủ các bài thực tập theo chương trình, không được vắng buổi thực tập nào. Khi sinh viên vắng mặt buổi thực tập thì phải làm đơn xin phép và gửi giảng viên trước để được sắp xếp thực tập bù, học viên vắng một buổi thực tập sẽ không được dự thi hết môn.

Điều 2. Phải đến phòng thí nghiệm đúng giờ quy định. Sáng 7h00 – 11h10, chiều 12h40 – 16h50. Trong giờ thực tập, sinh viên muốn ra ngoài phải xin phép giáo viên.

Điều 3. Khi làm bài thực tập phải giữ yên lặng, trật tự.

Điều 4. Nhận và kiểm dụng cụ vào đầu giờ, trả dụng cụ trước khi viết báo cáo. Bài báo cáo nộp vào cuối buổi thực tập.

Điều 5. Thao tác cẩn thận trong quá trình thực tập tránh làm đổ bể dụng cụ, Dụng cụ bị bể trong khi thực tập sẽ phải báo ngay cho giáo viên và bồi hoàn đầy đủ.

Điều 6. Không được ăn, uống và hút thuốc trong phòng thí nghiệm.

Điều 7. Sau mỗi buổi thí nghiệm, rửa sạch dụng cụ, lau bàn thực tập, dọn dẹp xếp các chai hóa chất, vệ sinh phòng thực tập và bàn giao lại cho nhân viên phòng thí nghiệm. Mỗi buổi thực tập phân công tổ trực nhật để phụ trách, đôn đốc giữ vệ sinh và trật tự trong phòng thí nghiệm.

Điều 8. Sinh viên có nhiệm vụ thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra cháy phải dùng các phương tiện cứu hỏa thích hợp để dập tắt.

Điều 9. Trước khi ra về, sinh viên kiểm tra lại các vòi nước ở các bàn thực tập, tắt đèn tắt quạt.

 

Từ khóa:
Top