Bào chế
29/08/2016
Bào chế

BỘ MÔN BÀO CHẾ

 1. Mục tiêu môn Bào chế học:

      Là môn học nghiên cứu cơ sở lý luận và kỹ thuật thực hành về pha chế , sản xuất các dạng thuốc, về tiêu chuẩn chất lượng, cách đóng gói và bảo quản các dạng thuốc đó nhằm phát huy cao nhất hiệu lực điều trị của thuốc đảm bảo an toàn, thuân tiện cho người dùng và đáp ứng được hiệu quả kinh tế.

 2. Đối tượng dạy học:
  • Hệ đại học Chính quy
  • Hệ Đại học Liên thông
  • Hệ Cao đẳng
  • Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
 3. Lịch sử:
  • Bộ môn Bào chế được thành lập từ tháng 11/2009
  • Tháng 12/2010: xây dựngphòng thực hành bào chế (có phòng vô trùng, phòng pha chế thuốc tiêm)
  • Tháng 03/2013: xây dựng phòng thực hành Bào chế tại cơ sở BRVT
 4. Nhân sự: năm học 2016-2017, bộ môn Bào chế có 5 thành viên, trong đó có:
  • 01 Tiến sĩ Dược học.
  • 01 Dược sĩ Chuyên khoa I,
  • 01Dược sĩ Đại học
 5. Các thành tựu và cải tiến của bộ môn
 • Từ tháng 12/2010 đến nay: đã giảng dạy được 12 khóa Dược Trung cấp.
 • Tháng 03/2015 đến nay: đã giảng dạy 2 khóa và sẽ giảng dạy thực hành dược khoa cho khóa 3-2016 vào tháng 11 cho lớp đại học Dược Chính quy
 • Tháng 09/2016: bắt đầu dạy lý thuyết và thực hành Bào chế cho lớp Cao đẳng.
 • Từ năm 2009 đến 2016: đã đào tạo ra trường tại cơ sở BRVT (500 SVcho lớp dược sĩ trung cấp). Tại cơ sở đầm sen giảng dạy được 12 khóa trung cấp.
 • Xây dựng được 2 phòng thực tập bào chế tại cơ sở BRVT và cơ sở Đầm sen (tp.HCM)
 • Viết giáo trình lý thuyết và thực hành của môn Bào chế dược Trung cấp.
 • Viết giáo trình lý thuyết và thực hành của môn Bào chế dược Cao đẳng.
 • Viết giáo trình thực hành dược khoa lớp Đại học .
 • Viết giáo trình thực hành Bào chế 1 và 2 cho lớp Đại học chính quy và liên thông.
 1. Các tài liệu liên quan:
 • Bộ Y tế, Dược điểnViệt Nam IV, Nhà xuất bản Y học, 2009.
 • Bộ môn Bào chế ,Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Bào chế và sinh dược học tập I ,tập 2,NXB Y học,2007
 • Bộ môn Bào chế ,Trường Đại học Dược Hà Nội; Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các các dạng thuốc, tập I , tập 2, NXB Y học, 2013
 • Michael E. Aulton, Pharmaceutics: The science of Dosage Form Design, New York1988
 • Howard C. Ansel, Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, 9th ed.
  1. Các hình ảnh hoạt động của bộ môn:

                        

                        Học thực hành  Bào chế của Sinh viện Dược    

                                                      

                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng 09  năm  2016      

                                                                                         Bộ môn Bào chế

Từ khóa:
Top